Klimvaardigheidsopleiding 8 – 9 jaar

Bij ‘West Coast Lizards climbing team’ kunnen kinderen tussen 8 en 9 jaar hun eerste stappen zetten in het klimavontuur aan de Westkust. Tijdens deze opleiding leren kinderen stap voor stap klimmen en elkaar zekeren onder begeleiding van een gediplomeerde lesgever. Op het einde van deze 6-lessenreeks volgt er een evaluatiemoment waarbij men een getuigschrift ontvangt dat aantoont dat men de opleiding succesvol heeft afgerond.
Dit getuigschrift opent de weg om deel te kunnen nemen aan een KVB1-evaluatie (vanaf 10 jaar). Kinderen tussen 10 en 14 jaar mogen dan met hun KVB1-pasje al klimmen onder begeleiding van voogd of initiator in de klimzaal. Vanaf 14 jaar mag je zelfstandig indoor topropen zonder begeleiding.

Tijdens de opleiding komen verschillende onderwerpen spelenderwijs aan bod:
– De regels in een klimzaal en waarop men tijdens het klimmen moet op letten
– Materiaalkennis: gordels, musketons en zekeringstoestellen
– Het correct inbinden van de klimmer en de zekeraar
– Partnercheck en de klimcommando’s
– Het veilig zekeren van de klimmer
De opleiding gaat door op 3, 8, 10, 15, 17, 22 en 24 februari 2017 van 17u tot en met 19u.
De kostprijs voor deze cursus bedraagt €70. Hierin zijn de begeleiding, toegang tot de zaal en het getuigschrift inbegrepen. De huur van een gordel, musketon en zekeringstoestel zijn niet inbegrepen, maar kunnen worden gehuurd in de klimzaal via de club aan €2 per sessie.

Betaling kan gebeuren via overschrijving. Na de inschrijving ontvangt u een mailtje met de betalingsgegevens. Gelieve rekening te houden met enkele dagen verwerkingstijd. Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling en dit dient voor aanvang van de opleiding in orde te zijn. Om de les tijdig te kunnen laten starten, vragen we iedereen om minimum een 10-tal minuten voor de start van de les aanwezig te zijn.

De opleiding vindt plaats in ‘Sporthal Den Oosthoek’ waarin de klimzaal gevestigd is.
Sporthal Den Oosthoek
Sportlaan 2
8660 De Panne
https://goo.gl/maps/XcPBsvFharP2

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt tot 10 deelnemers!

Competenties voor de toekomstige klimvaardigheidsbewijs 1 (Indoor Toprope):

– Angstreductie: De kandidaat onderkent angst en stress gevoelens bij zichzelf en kan daar mee omgaan (vertrouwen in materaal).
– Warming up: De kandidaat begrijpt de functie van de warming up en cooling down, en kan deze uitvoeren vóór, resp. nà het klimmen.
– Blessurevrij klimmen: De kandidaat is bekend met methodes en technieken welke blessures helpen voorkomen en past deze toe tijdens het klimmen.
– Risicobewustzijn: De kandidaat is zich bewust van de risico’s van klimmen in het algemeen en van het indoor klimmen specifiek, en kan risicovol gedrag erkennen, ook bij andere klimmers. Hij kent de veiligheidsregels om deze risico’s te beperken.
– Handelen in geval van ongeval: De kandidaat weet op correcte wijze professionele hulp te alarmeren.
– Algemeen: De kandidaat is op de hoogte van algemene en specifieke regels van de klimlocatie.
– Algemeen: De kandidaat is bekend met de klimethische aspecten van het klimmen op artificiële klimstructuren (“fairplay”).
– Algemeen: De kandidaat is bekend met de moeilijkheidsgraden zoals gehanteerd bij artificiële klimstructuren.
– Aantrekken klimgordel: De kandidaat kan de heupgordel correct aantrekken, en kent de eigenschappen en inzetmogelijkheden ervan.
– Inbinden klimmer: De kandidaat kan met behulp van een doorgestoken achtknoop het klimtouw correct met de heupgordel verbinden.
– Inbinden klimmer: De kandidaat kan met behulp van twee tegengesteld ingehangen schroef-, twistlockkarabiners en/of een dubbel beveiligde karabiner de achtknoop en heupgordel correct verbinden met het klimtouw.
– Inbinden klimmer: De kandidaat kan de eigenschappen en inzetmogelijkheden van de te gebruiken soorten karabiners verwoorden.
– Inbinden zekeraar: De kandidaat kan de eigenschappen en zekeringsmogelijkheden van het eigen zekeringstoestel verwoorden (acht of tuberachtig apparaat) en kan deze tuberachtig en/of het zekeringsacht correct afgewerkt aanbrengen in het klimtouw en met behulp van een schroef- en/of dubbelbeveiligde karabiner aan de heupgordel verbinden.
– Controle & partnercheck: De kandidaat kan het belang van de ‘Check and Climb’ verwoorden en kan alle op het klimmen voorbereidende handelingen van zijn klimpartner, op correctheid en compleetheid controleren. (partnercheck)
– Zekeren van de klimpartner: De kandidaat kan de onderdelen van de zekeringsketen benoemen.
– Zekeren van de klimpartner: De kandidaat kan in een toprope situatie een naklimmer op correcte wijze zekeren m.b.v. een tuberachtige en/of zekeringacht.
– Zekeren van de klimpartner: De kandidaat kan in toprope situatie een naklimmer op correct wijze laten zakken m.b.v. een tuberachtige en/of zekeringsacht.
– Zekeren van de klimpartner: De kandidaat kan anticiperen op mogelijke probleemsituaties bij het zekeren.
– Toepassen van touwcommando’s: De kandidaat is bekend met de touwcommando’s en kan deze op correct wijze toepassen tijdens het zekeren/klimmen aan de klimwand.
– Naklimmen aan de klimwand: De kandidaat kan minimaal 3 routes van een minimale hoogte van +/- 10 meter naklimmen.
– Naklimmen aan de klimwand: De kandidaat draagt zorg voor het juiste touwverloop, zowel bij het klimmen als bij het laten zakken.
– De kandidaat heeft kennis van het sportklimmen in het algemeen en het indoor-sportklimmen in het bijzonder.

Klimvaardigheidsopleiding 8 – 9 jaar