Klimvaardigheidsopleiding 10 – 16 jaar (mei)

Bij ‘West Coast Lizards climbing team’ kunnen kinderen tussen 10 en 16 jaar deelnemen aan een jeugdopleiding waarbij bij ze stap voor stap hun eerste klimvaardigheidsbewijs leren behalen. Gedurende de opleiding leren de kinderen veilig klimmen en zekeren onder begeleiding van een gediplomeerde lesgever.
Op het einde van deze 6-lessenreeks volgt er een evaluatiemoment waarbij men het ‘klimvaardigheidsbewijs 1’ ontvangt (bij positieve evaluatie).
Dit klimvaardigheidsbewijs 1 (KVB1) is de eerste stap in het klimvaardigheidstraject en het bewijs dat men zelfstandig en veilig kan klimmen en zekeren. Kinderen tussen 10 en 14 jaar mogen in ‘Klimzaal Den Oosthoek’ met hun KVB1-pasje al klimmen onder begeleiding van voogd of initiator. Vanaf 14 jaar mogen ze zelfstandig indoor topropen zonder begeleiding.

Tijdens de opleiding komen verschillende onderwerpen spelenderwijs aan bod:
– De regels in een klimzaal en waarop men tijdens het klimmen moet op letten
– Materiaalkennis: gordels, musketons en zekeringstoestellen
– Het correct inbinden van de klimmer en de zekeraar
– Partnercheck en de klimcommando’s
– Het veilig zekeren van de klimmer

De opleiding gaat door van 18u30 tot en met 20u30 op volgende momenten:
– woensdag 19 april
– woensdag 26 april
– woensdag 3 mei
– donderdag 11 mei
– woensdag 17 mei
– dinsdag 23 mei (met evaluatie)

De kostprijs voor deze cursus bedraagt €70. Hierin zijn de begeleiding, toegang tot de zaal en het klimvaardigheidsbewijs inbegrepen. De huur van een gordel, musketon en zekeringstoestel zijn niet inbegrepen, maar kunnen worden gehuurd in de klimzaal via de club aan €2 per sessie.

Betaling kan gebeuren via overschrijving. Na de inschrijving ontvangt u een mailtje met de betalingsgegevens. Gelieve rekening te houden met enkele dagen verwerkingstijd. Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling en dit dient voor aanvang van de opleiding in orde te zijn. Om de les tijdig te kunnen laten starten, vragen we iedereen om minimum een 10-tal minuten voor de start van de les aanwezig te zijn.

De opleiding vindt plaats in ‘Sporthal Den Oosthoek’ waarin de klimzaal gevestigd is.
Sporthal Den Oosthoek
Sportlaan 2
8660 De Panne
https://goo.gl/maps/XcPBsvFharP2

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt tot 12 deelnemers!

Klik hier indien het inschrijvingsformulier niet geladen kan worden. 

Volgende competenties worden in de opleiding klimvaardigheidsbewijs 1 (Indoor Toprope) verworven:

  • De kandidaat onderkent angst en stress gevoelens bij zichzelf en kan daar mee omgaan (vertrouwen in materaal). Angstreductie
  • De kandidaat begrijpt de functie van de warming up en cooling down, en kan deze uitvoeren vóór, resp. nà het klimmen. Warming up
  • De kandidaat is bekend met methodes en technieken welke blessures helpen voorkomen en past deze toe tijdens het klimmen. Blessurevrij klimmen
  • De kandidaat is zich bewust van de risico’s van klimmen in het algemeen en van het indoorklimmen specifiek, en kan risicovol gedrag erkennen, ook bij andere klimmers. Hij kent de veiligheidsregels om deze risico’s te beperken. Risicobewustzijn
  • De kandidaat weet op correcte wijze professionele hulp te alarmeren. Handelen in geval van ongeval
  • De kandidaat is op de hoogte van algemene en specifieke regels van de klimlocatie. Algemeen
  • De kandidaat is bekend met de klimethische aspecten van het klimmen op artificiële klimstructuren (“fairplay”). Algemeen
  • De kandidaat is bekend met de moeilijkheidsgraden zoals gehanteerd bij artificiële klimstructuren. Algemeen
  • De kandidaat kan de heupgordel correct aantrekken, en kent de eigenschappen en inzetmogelijkheden ervan. Aantrekken klimgordel
Klimvaardigheidsopleiding 10 – 16 jaar (mei)