Raamwerk lichamelijke en seksuele integriteit en beleid

Visie

De West Coast Lizards climbing team zet zich in voor de veiligheid van alle clubleden, dit ook op het gebied van lichamelijke en seksuele integriteit.

We verbinden ons ertoe om deze veiligheid maximaal te installeren doorheen onze werking om ervoor te zorgen dat alle leden van de WCL zich in een veilige clubomgeving kunnen ontplooien.

Van onze leden verwachten we respect naar andere leden toe met extra aandacht voor de psychologische en lichamelijke integriteit van elk ander clublid of betrokkene bij de WCL.

Binnen de WCL zijn er twee Aanspreekpunten integriteit (API) aangesteld. Een API is er in onze sportorganisatie om ervoor zorg te dragen dat (jonge) sporters, hun context, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben waarbij ze terecht kunnen met een vraag, een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

De API is binnen de WCL het aanspreekpunt dat:

  • Luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.
  • De API vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn, bespreekt doorverwijzingen of verleent advies over mogelijke stappen.
  • De API informeert over afspraken, procedures of reglementen die binnen de WCL bestaan.
  • De API registreert op een correcte manier en maakt een schriftelijke weerslag van vragen en incidenten.

De API’s binnen de WCL zijn Eline Leurs en Pieter Jegers. Leden hebben de vrije keuze om naar één van beide API’s te stappen. De API’s stemmen de gekregen info af en bespreken samen welke stappen er verder ondernomen zullen worden.

We werken met het vlaggensysteem van SENSOA. Seksueel gedrag wordt ingeschaald en stelt ons in staat om gepast te reageren. Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie – gevraagde opvolging door de API’s.

Aankomende evenementen

Geen komende evenementen

Copyright © 2018 - West Coast Lizards - Niels Daubry